Logo-Bodet-Software-2016
NEEM EEN VOORSPRONG
 
 

Beheersoftware voor brand- en ontruimingsoefeningen

Maak de telling van ontruimde personen op de verzamelpunten eenvoudiger dankzij uw smartphone

In geval van brand zijn twee factoren van levensbelang: snelle ontruiming en volledige telling van de personen op de verzamelpunten. De Kelio-software wordt uw persoonlijke assistent bij het verzamelen: Kelio maakt via uw smartphone een snelle en betrouwbare ontruiming mogelijk en identificeert in realtime de getelde en nog niet gecontroleerde personen.

TOEGANGSCONTROLEREFERENTIES

ontruimingsoefening houden

Waarom zou u een ontruimingsoefening houden?

Volgens de Arbowet is een calamiteitenplan verplicht en zijn brandoefeningen noodzakelijk voor alle bedrijven zodat werknemers de evacuatieprocedures kennen.

 • De medewerkers moeten gewend raken aan een snelle ontruiming en de routes naar de nooduitgangen en verzamelpunten kennen.
 • De werknemers moeten vertrouwd raken met de vereiste handelingen en gedragingen.
 • De geluids- en lichtsignalen van de geïnstalleerde brandalarmen moeten worden herkend.
 • Continue verbetering van het beheer van brandoefeningen, met name door te oefenen in de realtime telling van ontruimde personen op de verzamelpunten.
fes op mobiel

Met Kelio wordt uw smartphone uw persoonlijke assistent bij de telling op de verzamelpunten

Kelio maakt innovatief gebruik van de tijdregistratie- en toegangsbadges en zet deze badges in als betrouwbaar hulpmiddel bij brandontruimingen. De ontruimde personen melden hun aanwezigheid buiten het gebouw door zich te registreren op de lezers die op de verzamelpunten zijn geïnstalleerd.

De verantwoordelijken voor de ontruiming en de BHV'ers kunnen de telling van werknemers in realtime raadplegen op hun smartphone, die rechtstreeks met het Kelio systeem is verbonden. 

Zo komen de verantwoordelijke personen snel aan de weet hoeveel personen nog in het gebouw aanwezig zijn en wie dit zijn. Bovendien zijn de reddingswerkers tijdens een echte ontruiming hierdoor in staat om gerichte actie ondernemen.

Met Kelio maakt u de telling op de verzamelpunten eenvoudiger! U kunt het beheer van de brandoefeningen in uw bedrijf professioneel aanpakken, mede dankzij functies als het bijhouden van de ontruimingstijd en het opstellen van follow-upstatistieken!

Hoe kunt u de telling bij brandontruimingen betrouwbaarder maken?

Door op de verzamelpunten lezers te installeren die aan de Kelio software op uw smartphone zijn gekoppeld, wordt het volgende mogelijk tijdens een echte brand of een ontruimingsoefening:

 • Automatisch afvinken van ontruimde personen in de ontruimingslijst.
 • De ontruimingslijst in realtime delen met alle BHV'ers. Het maakt niet uit op welk verzamelpunt de medewerker zich registreert; de lijst wordt in realtime bijgewerkt en de melding zal zichtbaar zijn voor alle BHV'ers.
 • Rechtstreeks in de toepassing een persoon die zijn badge niet bij zich heeft identificeren en diens aanwezigheid valideren.
 • Automatische berekening van het aantal nog niet gecontroleerde personen en weten wie dit zijn.

De brandoefening wordt automatisch beëindigd wanneer alle aanwezige personen in de locatie zich hebben geregistreerd of zijn geïdentificeerd, of nadat de verantwoordelijke BHV'ers hiertoe hebben besloten.

IK WIL GRAAG EEN DEMONSTRATIE VAN KELIO VOOR EEN TELLING BIJ BRAND

aanwezige personen

Hoe weet ik zeker dat alle aanwezige personen daadwerkelijk zijn ontruimd bij een brand?

De ontruimingslijst wordt automatisch bijgewerkt op basis van de werknemers die bij aankomst hebben geboekt en de geregistreerde bezoekers in de module Kelio Bezoekersregistratie

Werknemers die afwezig zijn of een extern werkbezoek afleggen, worden niet opgenomen in de lijst.

De installatie van toegangsbarrières zoals draaihekken versterkt het systeem voor toegangscontrole en verhoogt de betrouwbaarheid van de telling van de aanwezige medewerkers, waardoor wordt voldaan aan de eisen in de SEVESO 3-richtlijn

Omdat de Kelio-totaaloplossing zowel de toegangscontrole, bezoekersregistratie als urenregistratie verzorgt, kunt u zeker zijn dat alle aanwezige personen op uw locatie worden vermeld in de ontruimingslijst. :

 • werknemers
 • bezoekers
 • externe dienstverleners
 • leveranciers
 • enz...

IK WIL EEN BETROUWBAARDERE LIJST VAN DE AANWEZIGEN IN HET GEVAL VAN EEN ONTRUIMING BIJ BRAND

Hoe kunt u uw brand- en ontruimingsoefeningen optimaliseren?

Na afloop van een ontruimingsoefening dient er rapportage te worden opgesteld in het kader van de follow-up en een beter verloop van de ontruimingen. Voor dit doel voorziet Kelio in meerdere statistieken die kunnen worden bewerkt en geëxporteerd, zoals:

 • Het aantal afgetekende en niet-afgetekende personen tijdens de oefening,
 • De gebruikte tellingsmethode per werknemer (per badge of geïdentificeerd door de BHV’er).
 • De duur van de telling: u kunt de stopwatch gebruiken om de verstreken tijd tussen het begin en einde van de telling bij te houden.
 • Historisch overzicht van de prestaties.

Het rapport kan eenvoudig worden opgeslagen om het veiligheidsregister, dat op verzoek van de autoriteiten moet kunnen worden voorgelegd, bij te werken..

 
kelio Organisatie van brand- en ontruimingsoefeningen

De voordelen van Kelio

 • De ontruimingslijst wordt bijgewerkt
 • De ontruimde personen op de verzamelpunten worden in realtime geteld
 • Eenvoudige, betrouwbare en snelle telling
 • De ontruimingslijst wordt gedeeld met alle verzamelpunten
 • Ook beschikbaar als SaaS-oplossing: bij brand is de ontruimingslijst beschikbaar op uw smartphone
 • Statistische gegevens van eerdere oefeningen.
 • De oplossing is gekoppeld aan Kelio Tijdregistratie en Kelio Bezoekersregistratie

Demonstratie-aanvraag

Achternaam(*)
Gegevens ongeldig

Bedrijf(*)
Gegevens ongeldig

Telefoon(*)
Gegevens ongeldig

Email(*)
Gegevens ongeldig

Plaats(*)
Gegevens ongeldig

Land(*)
Gegevens ongeldig

(*)Het vakje moet zijn aangevinkt.

Verplichte velden*

Invoer ongeldig