Logo-Bodet-Software-2016
NEEM EEN VOORSPRONG
 
 

Organisatie van brand- en ontruimingsoefeningen

Houd tijdens een brandontruiming het overzicht op uw smartphone

Tijdens een brand is het van levensbelang om snel te ontruimen en alle aanwezige personen te tellen. Met Kelio kunt u snel en met zekerheid de getelde mensen in realtime afvinken en zien wie er nog ontbreekt.

TOEGANGSCONTROLEREFERENTIES

ontruimingsoefening houden

Waarom zou u een ontruimingsoefening houden?

Volgens de Arbowet is een calamiteitenplan verplicht en zijn brandoefeningen noodzakelijk voor alle bedrijven zodat werknemers de evacuatieprocedures kennen.

 • De werknemers te trainen voor een snelle ontruiming, zodat ze weten waar de nooduitgangen en de verzamelpunten zijn
 • De werknemers bekend te maken met de noodzakelijke handelingen
 • De geluids- en lichtsignalen van de geïnstalleerde brandalarmen te herkennen
 • De organisatie van brandontruimingen continu te verbeteren
fes op mobiel

Maak met Kelio van u smartphone een ontruimingsassistent.

Kelio maakt innovatief gebruik van de tijdregistratie- en toegangsbadges door ze te in te zetten bij het aftekenen op de aanwezigenlijst. De ontruimde personen melden hun aanwezigheid buiten het gebouw met een boeking bij de lezers die op de verzamelpunten zijn geïnstalleerd.

De verantwoordelijken voor de ontruiming en de bhv'ers kunnen de telling van werknemers in realtime raadplegen op hun smartphone die rechtstreeks met het Kelio-systeem is verbonden.
De verantwoordelijken voor de ontruiming weten snel hoe veel mensen er nog in het gebouw zijn en wij zij zijn (bij een echte ontruiming kunnen de hulpdiensten gericht actie ondernemen).

Met de ontruimingslijst van Kelio op uw smartphone kunt u de brandoefeningen van uw bedrijf professioneel aanpakken, dankzij functies zoals het bijhouden van de ontruimingstijd en het opstellen van follow-upstatistieken!

Hoe maakt u bij een brandontruiming de telling van de ontruimde personen betrouwbaarder?

De combinatie van Kelio en de installatie van lezers bij de verzamelpunten maakt het mogelijk om tijdens een echte brand of een oefening:

 • De ontruimingslijst automatisch bij te werken,
 • De ontruimingslijst onmiddellijk te delen met alle ontruimingscoördinatoren. Als een medewerker zijn badge boekt bij een lezer op een ander verzamelpunt, wordt de lijst van alle bhv'ers in realtime bijgewerkt.
 • Iemand die zijn badge niet bij zich heeft, rechtstreeks in de applicatie af te tekenen,
 • Hiermee wordt het aantal ontbrekende personen, met hun identiteit, automatisch verlaagd

De brandoefening wordt automatisch beëindigd wanneer alle te ontruimen personen zijn geboekt of door de handmatige actie van de veiligheidsverantwoordelijken.

IK WIL GRAAG EEN DEMONSTRATIE VAN KELIO VOOR EEN TELLING BIJ BRAND

aanwezige personen

Hoe weet u zeker dat alle aanwezige personen daadwerkelijk zijn ontruimd bij een brand?

Een werknemer die zich 's ochtends bij binnenkomst heeft ingeklokt en een bezoeker die met de module Kelio Bezoekersregistratie is geregistreerd, worden automatisch opgenomen op de ontruimingslijst.
Afwezige werknemers of werknemers die buiten de deur werken worden daarentegen niet als aanwezig vermeld.

Het plaatsen van obstakels zoals draaihekken verbetert de toegangscontrole en maakt de telling van het aanwezige personeel betrouwbaarder, zodat u aan de eisen van de SEVESO 3-normen voldoet.

De totaaloplossing Kelio verzorgt de toegangscontrole, de bezoekersregistratie en de urenregistratie, waarmee u de garantie hebt dat alle op de locatie aanwezige personen staan vermeld op de ontruimingslijst:

 • werknemers
 • bezoekers
 • externe dienstverleners
 • leveranciers
 • enz...

IK WIL EEN BETROUWBAARDERE LIJST VAN DE AANWEZIGEN IN HET GEVAL VAN EEN ONTRUIMING BIJ BRAND

ontruimingsoefening

Hoe verbeter u uw brand- en ontruimingsoefeningen?

Na afloop van een oefening moet er een verslag worden opgesteld voor de follow-up en verbetering van de ontruimingen. In Kelio zijn meerdere statistieken beschikbaar die kunnen worden bewerkt en geëxporteerd om dit verslag te schrijven, bijvoorbeeld:

 • Het aantal afgetekende en niet-afgetekende personen tijdens de oefening,
 • De methode van aftekenen per werknemer (boeking met badge of afgetekend door de bhv’er).
 • De duur van de telling: u kunt de stopwatch gebruiken om bij te houden hoe veel tijd er is verstreken tussen het begin en het einde van de telling,
 • De prestaties in het verleden.

Het verslag is eenvoudig te archiveren voor een bijgewerkt veiligheidsregister. U moet het register op verzoek van de autoriteiten kunnen tonen.

kelio Organisatie van brand- en ontruimingsoefeningen

De voordelen van Kelio

 • De ontruimingslijst in realtime bijgewerkt
 • De ontruimde werknemers eenvoudig, betrouwbaar en snel aftekenen
 • De ontruimingslijst wordt gedeeld met alle verzamelpunten
 • Ook beschikbaar als SaaS: bij brand is de ontruimingslijst beschikbaar op uw smartphone
 • Statistieken uit het verleden
 • De oplossing is gekoppeld aan Kelio Tijdregistratie en Kelio Bezoekersregistratie

Door de site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van cookies. Meer informatie