Logo-Bodet-Software-2016
NEEM EEN VOORSPRONG
 
 

Urenregistratiesoftware

Garandeer naleving van de wet- en regelgeving en optimaliseer uw urenregistratie met Kelio software!

Juridisch risicomanagement, optimaal gebruik van middelen, beheer van het sociaal klimaat: urenregistratie stelt HR-afdelingen steeds vaker voor grote uitdagingen.

TIJDregistratieREFERENTIES

De functies van urenregistratiesoftware

De intuïtieve, gebruikersgerichte Kelio systemen voor tijdregistratie van Bodet Software beschikken over functies die onmisbaar zijn voor HR-management.

Kelio software, bestaande uit complementerende modules, speelt effectief in op de behoeften van HR-afdelingen:

Personeelsadministratie Personeelsadministratie

 • Loonadministratie
 • Historisch overzicht van opleidingen, functies en vaardigheden en loopbaanoverzicht met de module HR Assistant

Controleren van de werktijd Controleren van de werktijd

 • Boeking van de werktijd op terminal, computer of smartphone
 • Opgave van aanwezigheid achteraf, in uren of in looptijd
 • Beheer van het aantal werkdagen op basis van aanwezigheidsmeldingen en opgave van rustperioden
 • Urenoverzicht van gewerkte en geplande uren, in realtime
 • Overzicht van afwezigen en aanwezigen in realtime
 • Beheer van verschillende typen arbeidsovereenkomsten: fulltime, parttime, op uitzendbasis, enzovoort
 • Beheer van verschillende uitgevoerde en geplande tellingen: overuren, nachtdiensten, gewerkte zondagen, toeslagen, doorrekeningen op jaarbasis, enzovoort
 • Beheer van verschillende typen roosters: vast, variabel, geannualiseerd, cyclisch, enzovoort
 • Tijdregistratie voor rusttijden en pauzes

Afwezigheids- en verlofbeheer Afwezigheidsbeheer

 • Afwezigheids- en verlofbeheer
 • Beheer van werkbezoeken

Kostenplaatsenregistratie en verstreken-tijdregistratie Kostenplaatsenregistratie

 • Activiteitenbeheer
 • Analyseoverzicht

Personeelsplanning Planning

 • Planningsbeheer
 • Planningen die rekening houden met beperkingen

HR-beheer Werktijdmanagement

 • Meldingen in realtime
 • Rapporten - standaard of aanpasbaar

VRAAG EEN DEMONSTRATIE AAN

De software die voorziet in al uw behoeften op het gebied van urenregistratie

Software voor aanwezigheidsregistratie

Met ruim 30 jaar ervaring op het gebied van HR-softwareontwikkeling, tijdregistratie en de productie van terminals, kunnen we u bij Bodet Software een oplossing bieden die:

 • Een antwoord biedt op problemen waar talloze sectoren mee te maken hebben, ongeacht hun CAO of organisatievorm (bedrijf, overheid, vereniging, enzovoort)
 • Geschikt is voor organisaties van elke grootte (van de allerkleinste ondernemingen tot multinationals)
 • Over een flexibele, instelbare configuratie beschikt en daarmee aan elk vakgebied en elk type beperkingen kan worden aangepast
 • Up to date is met ontwikkelingen binnen de onderneming (opening van nieuw locaties, internationalisering, enzovoort).

Kelio programma's zijn ontwikkeld in samenwerking met HR-vertegenwoordigers. Door hun gebruiksgemak sluiten ze naadloos aan op de manier van werken van HR-afdelingen en kunnen ze aan verschillende arbeidsmethoden worden aangepast.

HOE IMPLEMENTEER IK DEZE OPLOSSING IN MIJN BEDRIJF?

Software voor tijdregistratie en naleving van wet- en regelgeving

Software voor tijdregistratie en naleving van wet- en regelgeving

Waarborg uw HR-conformiteit met Kelio Voldoe aan de wet- en regelgeving Kelio

Met behulp van een urenregistratiesysteem kunnen ondernemingen en organisaties de risico's met betrekking tot naleving van de arbeidswetgeving beheersen. Werkgevers zijn verplicht hun urenregistratie te documenteren. Nalatigheid op dat gebied kan werkgevers en werknemers hoge schadevergoedingen opleveren.

De betrouwbaarheid en fraudebestendigheid van Kelio softwareoplossingen zorgt voor een betere registratie en onpartijdigheid bij het beheer van wettelijke arbeidstijden, overuren, rusttijden, enzovoort. Kelio software verwerkt al deze gegevens en maakt het mogelijk juridische documenten op te stellen en gebruikers te waarschuwen bij afwijkingen of bij overschrijding van wettelijke bepalingen.

Waar nodig houdt de software bovendien rekening met meerdere werkmaatschappijen, meerdere locaties en meerdere CAO's om problemen met uw tijdregistratie te voorkomen. Kelio baseert zich op de unieke criteria van uw CAO of bedrijfsovereenkomsten en helpt u daarmee procesrisico's te vermijden.

Daarnaast houdt Bodet Software zich op alle punten aan de vereisten van de AVG. We zijn uiterst alert waar het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.

aanwezigheidsregistratie

Vereenvoudig uw aanwezigheidsregistratie

Met de tijdregistratiesoftware van Kelio berekent en beheert u moeiteloos de werktijd van uw medewerkers, hoe u uw werk ook organiseert.
Kelio software houdt rekening met elk type rooster:

 • weekroosters
 • variabele roosters
 • ploegenroosters of cyclische roosters
 • aanpassingen van werktijden of doorrekeningen op jaarbasis
 • beheer van het aantal werkdagen

Verzeker u onder alle omstandigheden van een efficiënte urenregistratie

Kelio software voorziet in oplossingen die aan uw beheer zijn aangepast:

 • Voor organisaties die werktijden registreren op basis van boekingsterminals maakt de software automatisch berekeningen van overuren, speciale uren, toeslagen, enzovoort. Al deze gegevens kunnen vervolgens automatisch naar de loonadministratie worden verzonden. Zo bespaart u tijd en voorkomt u fouten door het opnieuw invoeren van gegevens.
 • Voor bedrijven die geen boekingsterminals gebruiken, kunnen uren worden berekend op basis van bestaande arbeidsovereenkomsten. Verwerking van verzuim waarborgt de juridische betrouwbaarheid van de aanwezigheidsregistratie.
 • In het kader van het beheer van het aantal werkdagen kunnen leidinggevenden met een enkele klik op hun smartphone, hun pc of een Kelio Visio-terminal hun aanwezigheid registreren en bevestigen dat ze hun rusttijd hebben gehad. Deze verklaringen worden niet van een tijdstempel voorzien om te voorkomen dat de organisatievrijheid waar leidinggevenden gezien hun functie over beschikken, in het geding komt.

Kelio software omvat alle functies die nodig zijn voor een betrouwbare en efficiënte aanwezigheidsregistratie, met een optimale verwerking van afwijkingen en waarschuwingen.

SLUIT U AAN BIJ ONZE 35.000 KLANTEN!

Software voor urenregistratie met afwezigheidsbeheer

Integreer afwezigheidsbeheer in uw urenregistratie

Naast aanwezigheidstijden berekent en verwerkt onze software voor urenregistratie de verschillende typen afwezigheid,zoals verlof, ATV, ziekteverzuim, enzovoort.
In Kelio kunnen uw werknemers zelf hun tellingen raadplegen en hun aanvragen indienen.

De software berekent de verschillende looncomponenten en biedt u een volledig overzicht van uw organisatie.

Loonstroken genereren met RH Kelio

Zorg voor een betrouwbare voorbereiding van de betaalperiode

Met de tijdregistratiesoftware van Kelio genereert u moeiteloos uw loonstroken. Met Kelio berekent u werktijdvariabelen (totalen, afwezigheid, speciale uren, overuren, toeslagen, enzovoort) en stuurt u die automatisch door naar uw salarissoftware. Zo voorkomt u dat gegevens handmatig opnieuw moeten worden ingevoerd, wat niet alleen tijdrovend is maar ook tot potentiële fouten leidt. De berekening van salarissen is daarmee betrouwbaarder en sneller.

Onze software is te integreren met meer dan 140 salarisprogramma's, waaronder die van de volgende providers: Sage®, ADP®, Cegid®, Sopra®, Sigma Informatique®, Nibelis®, Gestion de la paie.com, Talentia Software® en e-Paye.

Optimaliseer de organisatie van uw werktijd

Met software van Kelio kunt u niet alleen uw werktijden beheren, maar ook:

 • De urenregistratie veilig decentraliseren. Help uw managers en werknemers tijd te besparen en haal administratieve taken weg bij uw HR-medewerkers, zodat zij zich kunnen concentreren op het managen van uw werknemers
 • Terugkerende taken en workflow digitaliseren
 • Uw medewerkers in staat stellen zelfstandig hun tellingen, boekingen en verlofaanvragen te beheren
 • Een evenwichtigere werkverdeling waarborgen, waarmee u onrust op de werkvloer voorkomt
 • Een betere algemene en analytische visie op uw bedrijfsactiviteiten ontwikkelen, zodat u beter kunt anticiperen op de arbeidskracht die u nodig heeft en uw productiviteit kunt optimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan planningen, opdrachtenbeheer, annuleringen, inzet van uitzendkrachten, enzovoort.

KIJK HOE BODET SOFTWARE U KAN HELPEN

Kelio - Software voor urenregistratie

De voordelen van Kelio

 • Nauwkeurig overzicht van gewerkte uren
 • Naleving van wet- en regelgeving
 • Vertrouwelijkheid van gegevens
 • Klokken via terminal, smartphone en computer (intranet)
 • Beheer van het aantal werkdagen voor leidinggevenden
 • Interface met meer dan 140 salarisprogramma's en ERP-systemen
 • Beschikbaar voor mobiel

ONZE KLANTEN VERTROUWEN OP ONS, WAAROM U NIET?


30 jaar ervaring

Internationale aanwezigheid

Installatie

Vaste contactpersoon

In de buurt en beschikbaar

ISO-gecertificeerd