Logo-Bodet-Software-2016
NEEM EEN VOORSPRONG
 
 

Thuis- en telewerk-beheersoftware

Houdt toezicht op het vanuit huis werken in uw bedrijf: organiseer eenvoudig de werktijden van uw werknemers op afstand en zorg voor de naleving van uw wettelijke en contractuele verplichtingen

Met de software van Kelio wordt het eenvoudig om thuiswerken te plannen! Incidentele aanvragen te beheren en uw medewerkers persoonlijk of in het thuiskantoor te zien werken volgens dezelfde geconsolideerde planning! U controleert de op afstand gewerkte tijden en het toegestane percentage thuiswerk per werknemer.

TijdbeheerReferenties

U volgt de werktijden eenvoudig van op afstand

U volgt de werktijden eenvoudig van op afstand

De softwareoplossing van Kelio biedt betrouwbare hulpmiddelen om de werktijden van uw medewerkers op afstand te controleren:

 • Op afstand inboeken via de PC, tablet, smartphone...
 • Aanwezigheidsdeclaratie,
 • Controle van de toegestane thuiswerkdagen,
 • Controle van de premies.

In real-time toegang tot de overzichten van de thuiswerkuren per werknemer. Voor elke thuiswerker telt u automatisch:

 • Zijn of haar aanwezigheidstijd,
 • De per activiteit besteedde tijd,
 • De hele en halve thuiswerkdagen.

U krijgt ook een globaal overzicht van de thuisgewerkte uren: deze kunnen overzichtelijk geconsolideerd in uren of dagen worden getoond, zowel per afdeling als voor de gehele organisatie.

Hoort er een kassabon van een restaurant bij het telewerken? Wordt er een kledingvergoeding verstrekt aan werknemers die op locatie werken? De software van Kelio bevrijdt u van de vervelende controle van premies en bonusregelingen die gelden naar gelang de werknemer al dan niet op het bedrijf aanwezig is. Gemakkelijke opvolging, alles wordt automatisch berekend!

Houd uw organisatie op de rails door naleving van de regelingen omtrent thuis- en telewerk

Afhankelijk van de wetgeving in uw land, kan thuis- of telewerk onderhevig zijn aan een aantal regels:

 • Het arbeidsrecht,
 • De geldende cao’s,
 • Bedrijfsinterne overeenkomsten of statuten omtrent telewerken,
 • En meer informeel, aan de praktijk en gewoonten in een sector (dagen besteedt aan vergaderingen, interne organisatie).

Zo kan thuis- of telewerk variëren naar gelang van verschillende parameters: toegestaan aandeel, aantal dagen, betrokken werknemers, enz. Het kan best lastig zijn om aan al deze voorwaarden te voldoen!

Met de software van Kelio controleert u al deze verschillende parameters voor elke werknemer apart en zorgt er zo voor, dat de in uw onderneming onderhandelde overeenkomsten worden nageleefd:

 • Werknemers met de toestemming om thuis- of telewerk te doen,
 • Dagen dat thuis- of telewerken is toegestaan,
 • Aandelen telewerk per week, per maand (of andere periode) voor elke werknemer,
 • Meldingstermijn voor een aanvraag om te mogen telewerken,
 • Voorafgaande goedkeuring door de manager,
 • Uitzonderlijke telewerkregelingen: bij stakingen, een crisis e.d.

U volgt al deze parameters eenvoudig door middel van automatische waarschuwingen en controles van toegestane percentages, die u voor alle werknemers kunt instellen. Met de software van Kelio ziet u op alle niveaus toe op de praktijk van het telewerken en zorgt u dat uw organisatie zich aan alle regels op het gebied van arbeidsrecht houdt.

IK WIL GEEN KOPZORGEN HEBBEN OVER HET BEHEER VAN TELEWERK

Beveilig uw organisatie met betrekking tot arbeidsvoorschriften

Altijd toegang tot bijgewerkte thuiswerkroosters

Altijd toegang tot bijgewerkte thuiswerkroosters

Eindelijk duidelijk zicht op uw personeelsbestand - wie er op een bepaald moment op het bedrijf aanwezig is of juist thuis werkt - door middel van gezamenlijke planningen die direct worden bijgewerkt!

Met software van Kelio geniet u van een gecentraliseerd beheer van de planning: automatisch beheer van telewerkaanvragen, van de goedkeuring ervan en het onmiddellijk bijwerken van de betreffende planningen.

In de planningen wordt visueel onderscheid gemaakt tussen werknemers die op het bedrijf werken, mensen die aan het telewerken zijn en afwezige werknemers.

De programmatuur van Kelio biedt praktische functies om de dagelijkse planning te vereenvoudigen:

 • Weergave van een “thuiswerk"-icoontje in individuele agenda’s en gezamenlijke planningen,
 • Beheer van telewerkcycli voor regelmatige thuiswerkers,
 • Beheer van het thuiswerk in hele of halve werkdagen,
 • Synchronisatie met uw e-mailagenda's (Outlook©, Google Calendar©, Lotus Notes©).

Profiteer van een met anderen gedeelde en voortdurend geactualiseerde weergave van het werk binnen uw organisatie, dankzij de software van Kelio!

Hoe kan het dagelijks beheer van telewerk worden vereenvoudigd?

Hoe kan het dagelijks beheer van telewerk worden vereenvoudigd?

De software van Kelio vereenvoudigt uw interne organisatie zonder de controle over het beheer van telewerk te verliezen.

Met Kelio kunt u thuiswerkaanvragen digitaliseren. Een onverwachte situatie? Uw werknemer kan in een paar muisklikken vragen om te mogen telewerken, binnen de grenzen van wat is toegestaan (meldingstermijn, toegestane dagen...). Zijn manager ontvangt een kennisgeving in zijn HR-omgeving en keurt deze goed vanaf een pc, tablet of smartphone. Het beheer van telewerk is een gezamenlijke inspanning: werknemers en managers zijn autonoom op hun niveau, binnen het kader van de bestaande telewerkregelingen en -afspraken.

Met Kelio wordt ook het beheer van telewerk ultraflexibel:

 • Stel gepersonaliseerde redenen op voor het thuiswerken (werkt regelmatig thuis, alleen incidenteel, vanwege een crisis bijv.) en houd de uitgevoerde werktijd bij, al naar gelang de situatie,
 • Verander uw gebruikelijke thuiswerkdag met 1 klik,
 • Pas uw goedkeuringsproces voor telewerkaanvragen aan,
 • Een plotselinge wijziging in de planning? Een werknemer kan 's ochtends op de werkplek werken en 's middags op afstand; de registratie van zijn werktijd blijft perfect gecontroleerd in Kelio, ongeacht het gebruikte middel: fysieke prikklok op de werkplek, virtuele prikklok op smartphone of pc, aanwezigheidsdeclaratie, enz...

Met Kelio biedt u uw leidinggevenden en medewerkers flexibiliteit binnen een duidelijk kader voor de praktijk van het thuis- en telewerken.

IK WIL THUISWERKEN EENVOUDIG KUNNEN BEHEREN
Eenvoudige export van de data over het thuiswerk

Eenvoudige export van de data over het thuiswerk

Zowel de tijd die medewerkers en teams thuis werken registreren als de tijd die aan activiteiten elders wordt besteed.

Kelio levert diverse analyserapporten om te exporteren:

  • Aantal thuis of elders gewerkte uren en dagen per werknemer,
  • Aantal thuis of elders gewerkte uren en dagen per afdeling,
  • Vergelijking tussen het aantal op kantoor en op afstand gewerkte dagen, per periode (per maand, per jaar...).

Wilt u de productiviteit van uw managers verhogen?
Neem dan snel contact met ons op!

Kelio - HR-intranet - HR-selfservice

De voordelen van Kelio

 • Algemeen overzicht van thuiswerkende werknemers, met bijgewerkte en gedeelde roosters
 • Controle van de tijden van werk en activiteiten van thuis- en telewerkers
 • Digitalisering van uw verlofaanvragen
 • Waarschuwingen voor naleving van de regelgeving door het bedrijf
 • Maximale flexibiliteit met de integratie van verschillende middelen voor tijdrapportage (fysieke prikklokken, prikklokken op PC of smartphone, declaraties,...).
 • Synchronisatie met e-mailagenda's (Outlook©, Google Calendar©, Lotus Notes©).