Logo-Bodet-Software-2016
NEEM EEN VOORSPRONG
 
 

Beheer van afwezigheid en verlof

Vereenvoudig het verlof- en afwezigheidsbeheer van uw werknemers met Kelio

Het verlof- en afwezigheidsbeheer is een complexe taak voor HR-afdelingen en managers. Taken zoals het bijhouden van verlofrechten, het controleren van tellingen, het voldoen aan wettelijke regels en het doen van opgaven ten behoeve van sociale verzekeringen zijn bijzonder tijdrovend.

TIJDregistratieREFERENTIES

Verlof en afwezigheid van werknemers boeken

Verlof en afwezigheid van werknemers boeken

Ziekte, een ongeval op het werk, beroepsziekten, zwangerschapsverlof, vertegenwoordigingstaken, werkbezoeken op locatie, externe werkbezoeken, afwezigheid door persoonlijke omstandigheden, doktersbezoek...binnen bedrijven zijn er talloze redenen voor afwezigheid die correct moeten worden beheerd.
Afboeken in uren of in werkdagen, registratie in werkdagen of kalenderdagen, beperkte duur, werkhervatting, bewijsstukken - elk type afwezigheid vereist specifieke controles en een unieke registratie.

De Kelio oplossing van Bodet Software is geschikt voor elke CAO en de werkmethoden van elke organisatie. Het programma waarborgt een nauwkeurige registratie van afwezigheid en beveiligt berekeningen.
Uw afwezigheidsgegevens zijn betrouwbaarder voor een juiste verwerking door de loonadministratie en voor uw aangiften.

LAAT ME ZIEN HOE IK AFWEZIGHEIDSBEHEER IN MIJN BEDRIJF KAN VEREENVOUDIGEN

Digitaliseer het proces van verlofaanvragen en afwezigheid

Met Kelio beschikt u over een oplossing voor een gedecentraliseerd beheer van verlofaanvragen, die:

 • Rekening houdt met individuele wensen van werknemers
 • Beheer van goedkeuringsworkflows mogelijk maakt
 • Rekening houdt met wettelijke en organisatorische controles
 • Alle afwezigheden en de gevolgen daarvan zichtbaar maakt in planningen

Werknemers en managers blijven hierdoor betrokken en HR-afdelingen hoeven gegevens niet meer opnieuw in te voeren, wat niet alleen tijdrovend is, maar ook tot fouten kan leiden.

Werknemers kunnen de interface gebruiken om:

 • Aanvragen online in te dienen via hun computer, smartphone of touchterminals
 • Te controleren hoeveel vrije dagen ze nog hebben voordat ze een verlofaanvraag indienen
 • Te kijken of er afwezigen zijn op hun afdeling of in hun groepsproject
 • Op de hoogte te blijven van de status van hun verlofaanvraag

Managers kunnen in het programma:

 • Verlofaanvragen van hun teams bijhouden en verwerken
 • De verlofplanning en het absentieniveau van hun team raadplegen
 • Verlofaanvragen eerlijk beoordelen, rekening houdend met de bezettingsbehoefte volgens hun planning
 • Op de hoogte blijven van onvoorziene afwezigheid om efficiënte meetregelen te treffen

Digitaliseer uw verlofaanvragen

Afwezigheidsbeheer

Personalisatie van goedkeuringsworkflows

Voor een goed verlofbeheer moeten goedkeuringsprocedures kunnen worden gepersonaliseerd. Met Kelio kunt u:

 • Een of meerdere hiërarchische goedkeuringsniveaus beheren die elkaar opvolgen of die gelijktijdig plaatsvinden
 • Verschillende goedkeuringsprocedures beheren, afhankelijk van de redenen voor verlof
 • Goedkeurders in geval van afwezigheid handmatig of automatisch vervangen om de validatieprocedure niet te onderbreken
 • Goedkeuringen afzonderlijk of gegroepeerd uitvoeren

Volg uw verlof- en afwezigheidsbeheer in real time

Met Kelio profiteren managers van real time zicht op de bedrijfsbrede verlofplanning en op hun rechten.

Kelio kan moeiteloos worden geïntegreerd in uw IT-systeem, en synchroniseert alle verlof- en afwezigheidsgebeurtenissen met uw agenda's in Microsoft Outlook®, Google Agenda® en Lotus Notes®. Het is de perfecte oplossing om ervoor te zorgen dat uw gedeelde agenda's in real time ieders beschikbaarheid laten zien.

Kelio kan ook worden gesynchroniseerd met Kelio Planning. In uw planningen wordt dan een grafisch overzicht opgenomen van verlofaanvragen die zijn goedgekeurd en die nog in behandeling zijn. U kunt het aantal afwezigen dan weergeven per dag, per reden en zo nodig per werkplek, om uw bezetting in real time aan te passen.

Vereenvoudig het verlofbeheer van uw medewerkers

Kelio - Verlofbeheer - compatibel met 130 loonprogramma's

Stuur uw gegevens rechtstreeks naar de loonadministratie

Kelio software is compatibel met meer dan 140 loonprogramma's en automatiseert de registratie van afwezigheidsgebeurtenissen (zonder dat gegevens opnieuw hoeven te worden ingevoerd en dus zonder kans op fouten) om salarisoverzichten op te stellen en aanvragen te synchroniseren. Kelio voorziet in rapportagefuncties voor het opstellen van individuele en collectieve verlofstatistieken voor besluitvormingsdoeleinden.

Niet eerder was het zo gemakkelijk om verlofoverzichten in te delen per reden, per medewerker en per afdeling.

ONTDEK HOE WIJ U KUNNEN HELPEN UW LOONADMINISTRATIE TE VEREENVOUDIGEN
Beheer van werkbezoeken

Beheer van werkbezoeken

Als een medewerker uw bedrijfslocatie verlaat voor een extern werkbezoek, moet zijn of haar afwezigheid worden geregistreerd zonder dat die op de gewerkte uren in mindering wordt gebracht. Ook moeten bepaalde uren van personeelsvertegenwoordigers worden geïdentificeerd en berekend, zonder dat de betreffende medewerkers als afwezig worden beschouwd. Kelio voorziet in verschillende mogelijkheden voor dit soort momenten.

Medewerkers kunnen werkbezoeken registreren via hun intranetaccount of rechtstreeks op de touchterminals van het bedrijf. Deze systemen ondersteunen uw medewerkers door ze nauwkeurig te informeren over hun status en hun rechten en stellen uw bedrijf in staat verantwoordelijkheid te nemen in geval van incidenten tijdens werkbezoeken.

Ik heb vragen over deze functionaliteit
Kelio - tool voor verlof- en afwezigheidsbeheer

De voordelen van Kelio

 • Decentralisatie van verlofaanvragen
 • Raadplegen van beschikbare vrije dagen bij voorgenomen verlof
 • Automatische berekening van verlofrechten
 • Goedkeuring van aanvragen door individuele managers of in groepsmodus
 • Volledig overzicht van het aantal afwezigen op een afdeling in real time
 • Vereenvoudigd beheer van goedkeuringsworkflows
 • Eenvoudige overdracht van afwezigheidsgegevens naar de loonadministratie en sociale verzekeringsinstanties

ONZE KLANTEN VERTROUWEN OP ONS, WAAROM U NIET?


30 jaar ervaring

Internationale aanwezigheid

Installatie

Vaste contactpersoon

In de buurt en beschikbaar

ISO-gecertificeerd