HR-planning

Beheer van planningen, rekening houdend met beperkingen

De planning van personeel en de organisatie van werktijden is een strategische uitdaging voor bedrijven die onregelmatige activiteitenstromen beheren en hun beschikbare mensen optimaal willen inzetten, zonder daarbij inbreuk te maken op arbeidswetten.

TIJDBEHEERREFERENTIES

Wat is planningsbeheer?

Het beheer van personeelsplanningen bestaat voor een organisatie uit:

 • Het organiseren van het werk van personeel door het vaststellen van werktijden en het toewijzen van taken.
 • Het optimaliseren van menselijke middelen die voor een bepaalde werkplek beschikbaar zijn op basis van hun vaardigheden en beschikbaarheid.
 • Het beheren van onvoorziene omstandigheden en een onregelmatige activiteitenstroom om onder- of overbezetting te voorkomen.

En daarbij rekening houden met:

 • Doelstellingen betreffende productie of dienstverlening
 • Arbeidswetten (rusttijden, gewerkte dagen, enzovoort)
 • Gelijkheid tussen collega's op het werk
 • Individuele verwachtingen voor een betere balans tussen werk en privé

Planningen zijn hulpmiddelen die voor managers een operationeel karakter hebben en voor bedrijven strategisch van aard zijn. Planningen voorzien in een centrale visie op de organisatie van het werk en stellen bedrijven in staat om op basis van functionele doelstellingen te anticiperen op benodigde ressources en prestatie-indicatoren bij te houden.

ONTDEK HOE U UW PLANNINGEN EFFICIËNTer kunt BEHERen

software voor personeelsplanning

Kelio-software voor een optimale planning van personeelszaken

De module Kelio Planning is een tool voor een gecombineerd beheer van werktijden, afwezigheid en activiteiten van werknemers. De software waarborgt een perfecte afstemming van personeelsbestand, beschikbare competenties en geplande werklast, zonder dat inbreuk wordt gemaakt op arbeidswetten (rusttijden, maximale werktijden, enzovoort).

Kelio Planning is eenvoudig in het gebruik en stelt u in staat de organisatie van het werk te optimaliseren met behulp van geavanceerde functies.

Met Kelio Planning beheert u bovendien eenvoudig uw urenplanningen en de afwezigheids- en verlofplanningen voor uw medewerkers. In geval van veranderingen van activiteiten of onvoorziene omstandigheden kunt u de werkplanningen eenvoudig aanpassen.

IK WIL EEN PERSOONLIJKE DEMONSTRATIE
Planningsbeheer - Dagroosters

Visueel en gebruiksvriendelijk beheer van planningen

Geef de organisatie van het werk nauwkeurig weer, met planningen die eenvoudig door gebruikers kunnen worden aangepast. Kelio Planning voorziet in verschillende opties en weergavemogelijkheden:

 • Intuïtieve en personaliseerbare werkruimte: ruime keuze uit kleuren en pictogrammen
 • Ergonomische functies: kopiëren-plakken, bulkhandelingen, uitvouwbare planningstypen, enzovoort.
 • Volledige online module voor meer gebruiksgemak
 • Aanpasbaar bereik: weergave van de planning per jaar, maand, week, dag en uur
 • Gepersonaliseerde filtering van groepen werknemers die op de planning moeten worden weergegeven
 • Modulaire weergave van werkplekken (per regel, in kolommen of mappen) voor een specifiek overzicht van elke werkorganisatie
 • Zichtbaar maken van onder- en overbezetting
 • Dashboards en gepersonaliseerde versies
HR-planning conform wet- en regelgevingen

Planningen waarin rekening is gehouden met wettelijke bepalingen en overeengekomen arbeidsvoorwaarden

Beveilig uw organisatie met Kelio Planning dankzij meldingen bij het overtreden van wettelijke bepalingen inzake:

 • Maximale werktijd per dag/week
 • Gemiddelde werktijd per week over X weken
 • Minimale rusttijd tussen twee werkdagen

In Kelio Planning kunt u bovendien meldingen toevoegen die aan de interne regels van uw organisatie zijn gekoppeld. U kunt controles instellen voor:

 • Overuren, nachtdiensten, enzovoort
 • Doel van de jaarplanning/afstemming
 • Verlofsaldi, ATV, enzovoort

Deze meldingen kunnen worden ingesteld als blokkerende of informatieve meldingen.

Een in realtime gedeelde en bijgewerkte planning

In tegenstelling tot tools en dashboards voor individuele medewerkers of voor elke afdeling, integreert de Kelio-planningssoftware in een enkele database het geheel aan planningen van heel uw organisatie. Doordat de planning centraal toegankelijk is voor managers, medewerkers en de HR-afdeling, wordt deze in realtime gedeeld. Het uitlenen en detacheren van medewerkers wordt vereenvoudigd en de werklast wordt moeiteloos verdeeld over het geheel aan medewerkers en uitzendkrachten.

Kelio Planning integreert standaard de kracht van de tijdsbeheercalculator den stelt managers in staat het geheel aan tellers binnen hun organisatie in realtime te volgen. In hun planning kunnen ze daarom het volgende bekijken:

 • Individuele en gezamenlijke urentellers
 • Meldingen en onregelmatigheden om de gelijkheid tussen medewerkers te waarborgen
 • De impact van afwezigheid en verlof van medewerkers op de bezettingsbehoefte per werkplek
 • Afwijkingen tussen geplande en gerealiseerde uren
optimaliseren van personeelstoewijzingen

Eenvoudig identificeren van onder- en overbezetting

Kelio Planning vereenvoudigt de verwerking van onder- en overbezettingen en maakt daarmee een optimale toewijzing van personeel mogelijk voor de uitvoering van het geplande werk:

In geval van onderbezetting:

 • Zoeken naar beschikbare interne ressources met passende competenties
 • Aanvragen van tijdelijke ressources via Kelio Planning door verzending van een formulier aan de HR-afdeling of aan uitzendbureaus
 • Beheer van tijdelijke werknemers

In geval van overbezetting:

 • Beschikbaar stellen van medewerkers aan andere afdelingen binnen het bedrijf
 • Medewerkers vrije tijd geven

Ondersteuning bij de planningsvoorbereiding

Met Kelio Planning kunt u:

 • Weekroosters eenvoudig opnieuw toepassen
 • Automatische berekeningsvoorstellen voor personeelsbehoeften op basis van verschillende activiteiten rechtstreeks integreren in de tool of importeren in externe databases (te produceren aantallen, doelstellingen van het afgelopen jaar, aantal te verzenden bestellingen, enzovoort).
 • Verschillende planningen voorbereiden, die nog geen impact hebben op de bezetting, voordat u de definitieve planning kiest.
 • Automatische planningsvoorstellen genereren: de tool wijst beschikbare medewerkers aan werkplekken toe om in de behoeften te voorzien, rekening houdend met prioriteitsbepalingen, wet- en regelgevingen en voor de werkplekken gedefinieerde beperkingen (bijvoorbeeld vereiste vaardigheden, medewerkers die voorrang hebben, niet-geautoriseerde medewerkers, enzovoort). Dit planningsvoorstel kan worden aangepast voordat het wordt toegepast.

Ik wil mijn verschillende tellers in realtime kunnen volgen

Een geoptimaliseerde planning op basis van beperkingen

Als antwoord op de behoefte aan een zeer geoptimaliseerde planning eigen aan bepaalde sectoren, zoals grote distributiebedrijven, callcenters of de horeca, is Bodet Software een partnerschap aangegaan met Holy-Dis, een Franse softwareprovider gespecialiseerd in geoptimaliseerde personeelsplanningen. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een aangepaste oplossing op basis van een eigen en transparante interface tussen Kelio en Planexa® of Timesquare®.
Deze interface maakt een uniform beheer mogelijk van planningen en aanwezigheid, zonder dat gegevens meerdere keren opnieuw moeten worden ingevoerd.

Planningsoptimalisatie dankzij Planexa®:

 • Verkennen van activiteitgegevens.
 • Maken van planningen die zijn afgestemd op regelmaat of op de activiteit.
 • Naleving van wettelijke beperkingen.

Eenvoudige boekingen dankzij Kelio:

 • Urenregistratie via boekingsterminal.
 • Beheer van pauzes met bepaalde duur.
 • Overzichten van persoonlijke informatie (tegoed/tekort, afwezigheidsaldi, enzovoort)

WILT U UW PRODUCTIVITEIT VERHOGEN DOOR HET MAKEN VAN PLANNINGEN?

Kelio - Planning voor personeelszaken

De voordelen van Kelio

 • 100% online oplossing
 • Drie personaliseerbare niveaus voor de planning van activiteiten: taken/kostenplaatsen/projecten
 • Planning van uren, afwezigheid, werkplekken, activiteiten, projecten, enzovoort
 • Meldingen in realtime
 • Tot in detail personaliseerbare rapporten
 • Uitlenen, vervangen en ter beschikking stellen van resources
 • Weergave per dag, 1/2 dag, 1/3 dag, van uur tot uur
 • Eenvoudig te distribueren planningen: afdrukken, e-mail

ONZE KLANTEN VERTROUWEN OP ONS, WAAROM U NIET?


30 jaar ervaring

Internationale aanwezigheid

Installatie

Vaste contactpersoon

In de buurt en beschikbaar

ISO-gecertificeerd

Door de site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van cookies. Meer informatie