Tijdbeheer

Het beheer van uren en activiteiten in bedrijven

De boekingsterminals en HR-software voor tijdbeheer van Bodet Software garanderen een betrouwbare registratie van de aanwezigheden, afwezigheden en activiteiten van uw medewerkers. Deze oplossingen combineren naleving van wet- en regelgeving, prestaties van managers en tevredenheid van medewerkers.

DEMONSTRATIE-AANVRAAGONZE SERVICES

producten-bodet-software

Wat is tijdbeheer?

Tijdbeheer omvat het geheel aan registratie- en controleprocessen met betrekking tot de werkduur in een bedrijf of organisatie. Het omvat: 

 • Het bijhouden van de gepresteerde uren of aanwezigheidsuren van medewerkers
 • Het beheren van afwezigheid en verlof
 • Het bijhouden van de tijd besteed aan activiteiten
 • Het plannen en organiseren van werktijd

Tijdbeheer is van belang voor zowel publieke als particuliere organisaties, in alle sectoren en ongeacht de grootte van hun personeelsbestand.
Tijdbeheer is vandaag de dag bovendien een belangrijk aandachtspunt voor HR-afdelingen, omdat het een organisatie in staat stelt aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Bovendien is het een hulpmiddel bij een beter beheer van de inzet van personeel, zodat efficiënter kan worden gewerkt en het welzijn van medewerkers wordt gewaarborgd. Tijdbeheer vereist echter een nauwkeurige registratie van een groot aantal verschillende indicatoren.

De aanschaf van een speciale software voor tijdbeheer is een goede oplossing, omdat daarmee een groot aantal vertrouwelijke processen binnen het bedrijf kan worden gedigitaliseerd.

HR-tijdbeheer in bedrijven

Wat is het belang van tijdbeheersoftware?

Tijdbeheersoftware werd oorspronkelijk gebruikt om de aanwezigheid van medewerkers te controleren, maar is uitgegroeid tot een hulpmiddel voor HR-optimalisatie. Speciale tools ondersteunen de planning en maken het mogelijk de rentabiliteit van activiteiten te analyseren, en er bestaan samenwerkingsoplossingen voor afwezigheidbeheer.
Een programma voor tijdbeheer voldoet over het algemeen aan de volgende vier doelstellingen:

 • Waarborgen van conformiteit inzake wet- en regelgeving: Voldoen aan wettelijke verplichtingen op het gebied van arbeidsduur en arbeidstijdorganisatie dankzij de automatisering van controles, het centraliseren van processen en de digitalisering van administratieve taken.
 • Verzamelen van variabele loonelementen: De software garandeert betrouwbare, veilige resultaten en vereenvoudigt de loonadministratie. Het voorkomt voornamelijk het opnieuw manueel invoeren van gegevens, wat tot fouten kan leiden.
 • Het werk beter organiseren Door een groot aantal processen te digitaliseren, draagt de software bij aan een soepeler management en meer flexibiliteit binnen uw organisatie. Met behulp van de software kunnen taken en werktijden eerlijk worden verdeeld en krijgen werknemers inzicht en zelfstandigheid in hun werk.
 • Analyseren van activiteiten: Door gewerkte uren te categoriseren op activiteit, project, kostenplaats, klant of welke andere verdeelsleutel dan ook, verbetert u de prestatieanalyses van uw organisatie.

Investeringen in tijdbeheersoftware betalen zich heel snel terug. Doordat tijdrovende administratieve HR-taken kunnen worden geautomatiseerd, hebt u uw investering al na enkele maanden terugverdiend. Deze optimalisatie draagt in belangrijke mate bij aan een verbetering van het arbeidsklimaat en HR-medewerkers kunnen hun aandacht besteden aan werkzaamheden met een aanzienlijke meerwaarde. De nadruk komt daarmee te liggen op optimalisatie van menselijk kapitaal.

OPTIMALISEER HET TIJDBEHEER IN UW BEDRIJF

De meest geschikte tijdbeheeroplossing kiezen

Het is van essentieel belang dat u de juiste keuze maakt wanneer het gaat om de te installeren software voor het beheer van uw HR. Er zijn een aantal belangrijke selectiecriteria:

 • De instellingsmogelijkheden van de software, zodat u die aan uw managementmethoden kunt aanpassen. Ongeacht de grootte ervan heeft elke onderneming een eigen wettelijk kader en unieke bedrijfsmethoden. De tool moet dan ook kunnen worden aangepast aan de behoeften en de ontwikkeling van uw organisatie. Uw HR-medewerkers moeten de gekozen oplossing dan ook kunnen instellen en aanpassen om steeds over betrouwbare gegevens te kunnen beschikken.
 • Gebruiksgemak: Het programma moet een optimale gebruikerservaring bieden, zodat werknemers en managers er moeiteloos mee kunnen werken. Als u wilt dat de oplossing door uw medewerkers wordt geaccepteerd, moeten handelingen eenvoudig en soepel kunnen worden uitgevoerd.
 • Mogelijkheden voor integratie van de software met loonsystemen, ERP en dergelijke, zodat deze perfect kan worden ingepast in uw bestaande IT-systeem.

Instellingen naar behoeften

Gebruiksgemak

Integratie met uw IT-systeem
 
kelio-software-humain-resources

Het kiezen van een HR-oplossing: Kelio, de voor de hand liggende keuze

Aan de tijdbeheeroplossingen van Bodet Software liggen vijf jaar R&D en een investering van 5 miljoen euro ten grondslag en ze voldoen dan ook aan alle criteria. Ze beschikken over talloze functies die u anticipatiemogelijkheden, efficiëntie en reactiviteit bieden. Deze oplossingen garanderen de naleving van wettelijke- en bedrijfsverplichting (beheer van werktijd conform uw CAO, overuren, rusttijden, enzovoort) en dragen bij aan de productiviteit en efficiëntie binnen uw bedrijf met behoud van een evenwichtig arbeidsklimaat.

Bodet Software houdt zich al 30 jaar bezig met de ontwikkeling van innovatieve en professionele oplossingen die zijn afgestemd op uw behoeften. Aarzel dus niet langer:

neem contact met ons op!

ONZE KLANTEN VERTROUWEN OP ONS, WAAROM U NIET?


30 jaar ervaring

Internationale aanwezigheid

Installatie

Vaste contactpersoon

In de buurt en beschikbaar

ISO-gecertificeerd

Door de site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van cookies. Meer informatie